...
Odpowiedzialność za długi spadkowe 2

Odpowiedzialność za długi spadkowe 2

Od 18 października 2015 r. mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją w odpowiedzialności za długi spadkowe. Zmieniono zasady przyjęcia spadku przez spadkobierców. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym...
Zmiany w prawie pracy 2016 – aktualizacja

Zmiany w prawie pracy 2016 – aktualizacja

Najważniejsze zmiany w przepisach kodeksu pracy: 1) Ograniczenie katalogu umów o pracę do trzech rodzajów: na czas określony, na czas określony oraz na okres próbny. Zlikwidowane zostały umowy na czas wykonania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo; 2)...
Odpowiedzialność za długi spadkowe 2

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Od 18 października 2015 r. mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją w odpowiedzialności za długi spadkowe. Zmieniono zasady przyjęcia spadku przez spadkobierców. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.