Ureguluj sprawy spadkowe po zmarłym!

Ureguluj sprawy spadkowe po zmarłym!

Sprawy spadkowe – pierwszy krok: WNIOSKU O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU … Należy sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku toczy się przed Sądem Rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania...
Odpowiedź na pozew o zachowek

Odpowiedź na pozew o zachowek

Odpowiedź na pozew o zachowek. Otrzymałeś z Sądu pozew o zachowek wraz ze zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi i ustosunkowania się w terminie 14 dni? Nie wiesz czym jest zachowek, w jaki sposób został wyliczony i dlaczego zostałeś pozwany w niniejszej sprawie? Już...