...

Od 18 października 2015 r. mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją w odpowiedzialności za długi spadkowe. Zmieniono zasady przyjęcia spadku przez spadkobierców.
Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Obecnie brak oświadczenia spadkobiercy w ww. terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza w większym stopniu chroni spadkobiorcę, gdyż jego odpowiedzialność za długi spadkowe ogranicza się do wartości stanu czynnego spadku, czego konsekwencją jest to, że nie będzie zobowiązany do zaspokajania długów spadkowych ponad wartość, którą uzyska ze spadku.

Zgodnie z regulacją obowiązującą do dnia 18 października 2015 r. brak oświadczenia spadkobiercy w zakreślonym terminie powodował przyjęcie spadku wprost, co równa się nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe zarówno mieniem spadkowym, jak i mieniem własnym. Regulacja ta obowiązuje nadal dla spadków otwartych przed dniem 18 października 2015 r.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.