...
Niegodziwość dziedziczenia

Niegodziwość dziedziczenia

Obecnie spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w...
Dziedziczenie na podstawie testamentu

Dziedziczenie na podstawie testamentu

Spadek na podstawie testamentu – jak się przygotować? Moja Kancelaria specjalizuje się w różnych dziedzinach prawa, między innymi w dziedzinie spadków. Wiemy, że czas po utracie bliskiej osoby jest trudny i pełen emocji, dlatego chcemy Wam przybliżyć proces...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.