...
ALIMENTY WSTECZ – czy możliwe?

ALIMENTY WSTECZ – czy możliwe?

ALIMENTY WSTECZ – czy możliwe? Tak, ale nie zawsze. Gdy mówię o alimentach wstecz, mam na myśli alimenty za okres przed dniem wniesienia pozwu, w którym domagasz się zasądzenia alimentów. Możesz domagać się alimentów za okres wstecz w dwóch różnych sytuacjach: kiedy...
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.